Bahá’í Publishing Trust

W formowaniu bahaickiego życia podstawową rolę odgrywa czytanie Pism. Każdy wyznawca bahaizmu wierzy w świętość nie tylko tekstów Bahá’u’lláha, ale także innych wielkich monoteistycznych religii. Serce bahaity bije równie mocno dla Kitáb-i-Aqdas jak i dla Tory, Ewangelii, Koranu, Wed, Awesty i innych ksiąg pisanych przez Autorów natchnionych Duchem Świętym. Należy przy tym pamiętać, że Objawienie, które jest najbardziej aktualne i najtrafniej wskazuje sposoby rozwiązania problemów trapiących dzisiaj ludzkość, znajdziemy u Błogosławionego Piękna.

W języku polskim wciąż ukazują się nowe bahaickie publikacje, jednak wciąż nie jest ich równie dużo jak w języku angielskim. W tym miesiącu ruszyła nowa strona pozwalająca na zakup bahaickiej literatury po angielsku wydawanej przez Bahá’í Publishing Trustdo końca września oferuje ona 20-procentowy upust.

http://www.bahaipublishingtrust.in/

Advertisements