Przesłanie z okazji otwarcia FIFA World Cup 2014

Jej Ekscelencja Pani Dilma Rousseff
Prezydent Federacyjnej Republiki Brazylii

Szanowna Pani Prezydent!
W odpowiedzi na Pani zaproszenie z przyjemnością przesyłamy przesłanie z okazji otwarcia Mistrzostw Świata 2014.

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia mieszkańcom Brazylii w momencie, kiedy witają oni w swojej ojczyźnie reprezentantów tak wielu krajów, by podziwiać sportowe talenty. Niewiele okazji może poszczycić się tak bogatym przekrojem ludzkości, obejmującym osoby o różnorodnym pochodzeniu etnicznym, religijnym i kulturowym. Jasnym jest dla każdego obserwatora, że dyscyplina sportowa, która przywiodła te narodowości do Brazylii, została przez tę wspaniałą różnorodność uczestników tylko wzmocniona. Cieszyć się tym faktem oznacza odrzucić uprzedzenia w każdej postaci. Doprawdy najbardziej uderzająca w tym nadzwyczajnym spektaklu piłkarskim jest jego zdolność odzwierciedlenia globalnej kultury, która wyłoniła się w tej epoce. A gromadząc narody w przyjaźni, wskazuje dobitnie, że współpraca oraz wspólny wysiłek są możliwe we wszystkich dziedzinach.

Obecnie ludzkość połączona jest globalną cywilizacją. Gdy świat rozwija się w swojej organicznej ewolucji, niechaj przez chwilę rozważy cechy, które tak wspaniale uosabiają Brazylijczycy, gdyż ścieżka do pokoju wymagać będzie wielkich serc, pasji dla postępu, nieograniczonej kreatywnej energii, wielkiej wytrzymałości, siły czerpanej z różnorodności oraz umysłów oświeconych przez ducha tego wieku i inspirowanych dążeniem do sprawiedliwości. Ludzie na świecie są jak różnobarwne kwiaty w jednym, wspaniałym ogrodzie. Czyż jest inny naród lepiej uosabiający tę prostą, ale jakże istotną prawdę niż Brazylijczycy? W żywych, przeplatających się kolorach tego kraju świat może zobaczyć swoje własne oszałamiające, przyszłe możliwości.

Zawody sportowe, nawet na tak wielką skalę, nie mogą przyćmić poważnych wyzwań, w obliczu których staje ludzkość. Jednakże mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach widzowie na całym świecie – zwłaszcza młodzież – zaczerpną otuchy z wielu przykładów współpracy, fair play, waleczności oraz podejmowania usilnych starań, które z pewnością pojawią się w turnieju. Jeśli Bóg pozwoli, zademonstrują oni te same cechy w swoim życiu, w służbie dla swoich społeczności i promowaniu idei pokoju. Czy to pracując dla wyeliminowania każdego przejawu rasizmu czy dyskryminacji, głosząc równość kobiet i mężczyzn lub dążąc do wspierania sprawiedliwości, wysiłki każdego członka wspólnoty ludzkiej są niezbędne. Konstruktywna zmiana jest wszędzie możliwa. Mężczyźni, kobiety, młodzież oraz dzieci – wszyscy mogą wnieść istotny wkład.

Oczekujemy chwili, kiedy rywalizacja pomiędzy narodami będzie zjawiskiem obserwowanym tylko na arenach sportowych, podczas gdy interakcje na poziomie globalnym będą zdominowane przez współpracę, wzajemność i wsparcie. Mamy wielką nadzieję, że te mistrzostwa przyczynią się do renomy wielkiego narodu brazylijskiego jako gospodarza i że to wydarzenie zainspiruje nie tylko do przemijającej przyjaźni, ale również trwałej solidarności wśród jego wszystkich uczestników oraz niezliczonych milionów widzów.

Powszechny Dom Sprawiedliwości

Advertisements