Zawrzyj przyjaźń

Jeżeli szukać pragniesz łaski Ducha Świętego, tedy ze sprawiedliwym zawrzyj przyjaźń, wychylił bowiem czarę wiekuistego życia z rąk nieśmiertelnego Szafarza i jak prawdziwy poranek obdarza światłem, i budzi do życia serca umarłych.

Bahá’u’lláh

Zanim poznałem Wiarę Bahá’í wyruszyłem w pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Wtedy nauczyłem się mówić do innych katolików angażujących się w życie Kościoła “bracie/siostro”.

Gdy zostałem bahaitą jedną z rzeczy, które zaskoczyły mnie we wspólnocie było to, że bahaici zwracają się do siebie “przyjacielu”. Dla mnie była to zupełnie nowa jakość. Brat może zdradzić, oszukać nas, a nawet zostać naszym wrogiem. Przyjaciel zawsze stoi po naszej stronie, wspiera i pomaga nam się rozwijać. O tym, że nie możemy zmieniać świata bez pomocy przyjaciół mówi kolejna impresja pokonferencyjna.

Advertisements

Budowanie Nowej Cywilizacji

Wysiłki bahaitów i ich przyjaciół wkładane w budowanie społeczności nie są po prostu dobrymi programami społecznymi realizowanymi przez bezinteresowane osoby. Oparte są na przekonaniu, że ludzkość znajduje się w bardzo szczególnym okresie swej historii.

O tym, że możemy nic nie robić pozwolając na rozwój dezintegracji lub działać budując nową cywilizację, opowiada jeden z uczestników konferencji. Bardzo inspirująca wypowiedź. Film w języku hiszpańskim z napisami angielskimi.

Contributing to the Betterment of Society

Jedną z najwspanialszych cech bahaizmu jest niezwykła świadomość wyznawców, że tworzą rzeczywistość. Wiedzą, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za świat i stan, w jakim się on znajduje. W religii, w której zabroniony jest monastycyzm i asceza, wierni nie mogą się izolować, zamykać w komunach i budować murów wokół siebie. Jesteś bahaitą, więc musisz wejść między ludzi i przyczyniać się swoim życiem do poprawy społeczeństwa.

Wczoraj ukazało się video powstałe w ramach podsumowywania osiągnięć 114 konferencji młodzieżowych, które odbyły się na całym świecie między lipcem a październikiem 2013. Uczestnicy (w wieku 15-30 lat) zdają sobie sprawę, że od nich zależy dzisiaj i jutro.

Zobaczcie, ile mocy jest w tych lwach.